Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 8 Unit 13 Trang 115 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable word from the box.

Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable word from the box.

Điền vào chỗ trống 1 từ thích hợp.

family well lucky brightly first have
wishes crowded festival fairs cooked love

Tet is a national and family (1)_________________ . It is an occasion for every Vietnamese to (2)_______ a good time while thinking about the last year and the next year. At Tet, spring (3)__________ are organized, streets and public buildings are (4)________ decorated and almost all shops are (5)___________ with people shopping for Tet. At home, everything is tidied, special food is (6)_________, offerings of food, fresh water, flowers and betel are made on the (7)_______altar with burning joss-sticks scenting the air. First-footing is made when the (8) _______ visitor comes and children are given (9)________ money wrapped in a red tiny envelope. Tet is also a time for peace and ( 10)_________ . During Tet, children often behave (11)__________ and friends, relatives and neighbors give each other best (12)_________ for the new year.

Hướng dẫn giải 

1. festival 2. have 3.fairs 4. rightly 5. crowded
6. cooked 7. family 8. first 9. lucky 10. love
11. well 12. wishes

Hướng dẫn giải 

Tết là một lễ hội quốc gia và gia đình. Đây là dịp để mọi người Việt Nam có một khoảng thời gian vui vẻ trong khi suy nghĩ về năm cuối cùng và năm sau. Vào dịp Tết, các hội chợ xuân được tổ chức, đường phố và các công trình công cộng được trang trí đúng và gần như tất cả các cửa hàng đều đông đúc với người mua sắm Tết. Tại nhà, mọi thứ đều được dọn dẹp, thức ăn đặc biệt được nấu chín, các món ăn, nước ngọt, hoa và trầu được làm trên bàn thờ gia đình với những chùm nho đang đốt hương thơm. Việc đặt chân lần đầu tiên được thực hiện khi khách truy cập đầu tiên đến và trẻ em được tặng tiền may mắn được gói trong một phong bì màu đỏ nhỏ. Tết cũng là thời gian cho hòa bình và tình yêu. Trong dịp Tết, trẻ em thường xuyên cư xử tốt và bạn bè, người thân và hàng xóm của mình trao cho nhau những lời chúc tốt nhất cho năm mới.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan