Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Lesson 1 - Unit 4: Home - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start - Lesson 1 - Unit 4: Home trang 38 - A, B, C, D. C. Listen and draw lines. (Nghe và vẽ đường nối.)

A. Look and circle. (Nhìn và khoanh.)

 
Phương pháp: 

bedroom: phòng ngủ

yard: sân

kitchen: phòng bếp

living room: phòng khách

bathroom: phòng tắm

Lời giải: 

B. Look and write. (Nhìn và viết.)

Phương pháp: 

bedroom: phòng ngủ

yard: sân

kitchen: phòng bếp

living room: phòng khách

bedroom: phòng ngủ

Lời giải: 

C. Listen and draw lines. (Nghe và vẽ đường nối.)

Bài nghe:

1.

- Hey, Lucy. Where’s mom? (Lucy, Mẹ ở đâu?)

- She is in the living room. (Bà ấy ở trong phòng khách.)

2.

- Mom, where’s dad? (Mẹ, bố ở đâu?)

- He is in the bathroom. (Ông ấy ở trong phòng tắm.)

- Thanks mom. (Cảm ơn mẹ.)

3.

- Mom, where’s Lucy? (Mẹ, Lucy ở đâu?)

- She is in the bedroom. (Con bé trong phòng ngủ.)

- Thanks mom. (Cảm ơn mẹ.)

4.

- Where’s Tom? (Tom ở đâu?)

- He is in the yard. (Anh ấy ở sân.)

Lời giải: 

D. Look and write. (Nhìn và viết.)


Lời giải: 
 

1.

A: Where’s Alfie? (Alfie ở đâu?)

B: He’s in the yard(Cậu ấy đang ở sân.)

2.

A: Where’s Tom? (Tom ở đâu?)

B: He’s in the kitchen(Anh ấy đang ở phòng bếp.)

3.

A: Where’s Lucy? (Lucy ở đâu?)

B: She’s in the bathroom(Cô ấy đang ở phòng bếp.)

4.

A: Where’s Mr.Brown? (Ông Brown ở đâu?)

B: He’s in the living room(Ông ấy đang ở phòng khách.)


Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan