Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 12 trang 92 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 1 phần Speaking

C. SPEAKING

Exercise 1.Read the names of the water sports. For each water sport, answer the questions in the dialogue that follow.

[ Đọc tên của các môn thể thao dưới nước. Với mỗi môn thể thao, trả lời các câu hỏi trong đoạn đối thoại bên dưới]

scuba-diving            windsurfing             swimming

canoeing                  water polo             

synchronized swimming

A: Where is windsurfing played?

B:                                             

A: Is it played with equipment?

B:                                             

A: Do people participate in it individually or as part of a team?

B:                                             

Answer

A: Where is windsurfing played?

B: windsurfing is played on the sea surface.

A: Is it played with equipment?

B: Yes, it is. It is played with a board and a sail.

A: Do people participate in it individually or as part of a team?

B: People usually participate it undividually.

Exercise 2.Discuss the answers to the following questions.

[ Thảo luận câu trả lời cho các câu hỏi sau]

1. Which of the water sports would you like to take part in? Why?

2. In what ways can water sports be dangerous?

3. How can they be made safer?

Amswer

1. I would like to take part in swimming. Because I don't know how to swim and I'm very scared everytime I am in water.

2. Water sports can be dangerous if you don't know how to survive in water and how to save yourself from water accident.

3. They can be made safer by training people participating in water sports well and ensure they are strong enough to do water sports.

Exercise 3.Tell your partner about a type of water sport, using the following suggestions.

[ Kể cho bạn mình nghe về một loại thể thao dưới nước, sử dụng những gợi ý sau]

- Type of water sport you would like to take part in

- Place to play it

- Equipment to play with

- Number of players / performers participating

- How to play / perform safely

Answer

I would like to take part in swimming because now I can’t swim and everytime I am in water I’m very scared of drowning. I can swim in a swimming pool, a fresh small lake near my house or in the sea. To learn swimming I need a pair of swimming glasses and  swimming suit. I can do this alone, or with a instrutor or a team who are learning to swim like me. To  swim safely I should be equiped well and kept a eye of anytime by a lifegard at the swimming pool.

 Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan