Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 15 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Phát biểu thành lời các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của chúng.

Phát biểu thành lời các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của chúng.

a) \(\forall x \in R:{x^2} \le 0\);

b) \(\exists x \in R:{x^2} \le 0\);

c) \(\forall x \in R:{{{x^2} - 1} \over {x - 1}} = x + 1\);

d) \(\exists x \in R:{{{x^2} - 1} \over {x - 1}} = x + 1\);

e) \(\forall x \in R:{x^2} + x + 1 > 0\);

g) \(\exists x \in R:{x^2} + x + 1 > 0\);

Gợi ý làm bài

a) Bình phương của mọi số thực đều nhỏ hơn hoặc bằng 0 (mệnh đề sai).

b) Có một số thực mà bình phương của nó nhỏ hơn hoặc bằng 0 (mệnh đề đúng).

c) Với mọi số thực x, \({{{x^2} - 1} \over {x - 1}} = x + 1\) (mệnh đề sai);

d) Có một số thực x, mà \({{{x^2} - 1} \over {x - 1}} = x + 1\) (mệnh đề đúng);

e) Với mọi số thực x, \({x^2} + x + 1 > 0\) (mệnh đề đúng);

g) Có một số thực x, mà \({x^2} + x + 1 > 0\) (mệnh đề đúng).

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan