Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 17 trang 40 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10.

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Viết phương trình của parabol

Viết phương trình của parabol \(y = a{x^2} + bx + c\) ứng với mỗi đồ thị dưới đây

Gợi ý làm bài

a) Dựa trên đồ thị (h.22) tâ thấy parabol có đỉnh I(-3 ;0) và đi qua điểm (0 ;-4). Như vậy 

\(c =  - 4; - {b \over {2a}} =  - 3 \Leftrightarrow b = 6a\) Thay c = -4 và b = 6a vào biểu thức 

\(\Delta  = {b^2} - 4ac = 0 =  > 36{a^2} + 16a = 0 =  > a =  - {4 \over 9}\) (vì \(a \ne 0)\) và \(b =  - {8 \over 3}\)

Vậy phương trình của parabol là \(y =  - {4 \over 9}{x^2} - {8 \over 3}x - 4\)

b) \(y = {4 \over 9}{x^2} + {8 \over 9}x - {5 \over 9}\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan