Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 29 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Hãy xét quan hệ bào hàm của các tập hợp sau:

Cho \(a,b \in R,a < b\) . Hãy xét quan hệ bào hàm \( \subset \) của các tập hợp sau:

a) \(A = {\rm{[}}a;b{\rm{]}}\)

b) \(B = (a;b{\rm{]}}\)

c) \(C = {\rm{[}}a;b)\)

d) \(D = (a;b)\)

Gợi ý làm bài

\(B \subset A,C \subset A,D \subset A,D \subset B,D \subset C\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan