Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.9 trang 143 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau đây

Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau đây:

a) \(d:\left\{ \matrix{
x = - 1 - 5t \hfill \cr
y = 2 + 4t \hfill \cr} \right.\)

và 

\(d':\left\{ \matrix{
x = - 6 + 5t` \hfill \cr
y = 2 - 4t` \hfill \cr} \right.\)

b) \(d:\left\{ \matrix{
x = 1 - 4t \hfill \cr
y = 2 + 2t \hfill \cr} \right.\) và d':2x + 4y - 10 = 0

c) d:x + y - 2 = 0 và d':2x + y - 3 = 0

Gợi ý làm bài

a) Đưa phương trình của d và d' về dạng tổng quát

d: 4x + 5y - 6 = 0

d': 4x + 5y + 14 = 0

\({4 \over 5} + {5 \over 5} \ne {{ - 6} \over {14}}\)

Vậy d//d'

b) d:x + 2y - 5 = 0

d':2x + 4y - 10 = 0

\({1 \over 2} = {2 \over 4} = {{ - 5} \over { - 10}}\)

Vậy \(d \equiv {d'}\)

c) d:x + y - 2 = 0

d':2x + y - 3 = 0

\({1 \over 2} \ne {1 \over 1}.\)

Vậy d cắt d'

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan