Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.20 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 7.20 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Dựa vào giá trị hằng số cân bằng của phản ứng dưới đây, hãy cho biết phản ứng nào có hiệu suất cao nhất và phản ứng nào có hiệu suất thấp nhất?

 Bài 7.20 trang 69 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Dựa vào giá trị hằng số cân bằng của phản ứng dưới đây, hãy cho biết phản ứng nào có hiệu suất cao nhất và phản ứng nào có hiệu suất thấp nhất?

Giải

Phản ứng b có hiệu suất cao nhất và phản ứng c có hiệu suất thấp nhất.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan