Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 105 trang 153 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
4 trên 50 phiếu

Tính AB.

Cho hình dưới trong đó \({\rm{AE}} \bot BC\)

Tính AB biết AE = 4m, AC = 5m, BC = 9m.

Giải

Áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông AEC, ta có:

\(A{C^2} = A{{\rm{E}}^2} + E{{\rm{C}}^2}\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow E{C^2} = A{C^2} - A{{\rm{E}}^2} = {5^2} - {4^2} = 25 - 16 = 9 \cr
& \Rightarrow EC = 3\left( m \right) \cr} \)

Ta có: BC = BE + EC

            BE = BC – EC = 9 – 3 = 6(m)

Áp dụng Pytago vào tam giác vuông AEB, ta có:

\(A{B^2} = A{{\rm{E}}^2} + E{B^2} = {4^2} + {6^2} = 16 + 36 = 52\)

Suy ra: \({\rm{A}}B = \sqrt {52} \left( m \right) \approx 7,2\left( m \right)\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan