Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 34 trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4 trên 28 phiếu

Chứng minh các đường trung tuyến của tam giác BGD bằng một nửa các cạnh của tam giác ABC.

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Vẽ điểm D sao cho G là trung điểm của AD. Chứng minh rằng:

a) Các cạnh của tam giác BGD bằng \({2 \over 3}\) các đường trung tuyến của tam giác ABC

b) Các đường trung tuyến của tam giác BGD bằng một nửa các cạnh của tam giác ABC.

Giải

a) Gọi AM, BN, CP là các đường trung tuyến của ∆ABC cắt nhau tại G.

                        AG = GD (gt)

                        AG = 2GM (suy ra từ tính chất đường trung tuyến)

Nên            GD  = 2GM

                   GD = GM + MD

Suy ra:      GM = MD

Xét ∆BMD và ∆CMG:

                   BM = CM (gt)

                   \(\widehat {BM{\rm{D}}} = \widehat {CMG}\) (đối đỉnh)

                    MD = GM (chứng minh trên)

Do đó: ∆BMD = ∆CMG (c.g.c)

\( \Rightarrow \) BD = CG

\(CG = {2 \over 3}CP\) (tính chất đường trung tuyến)

Suy ra: \(B{\rm{D = }}{2 \over 3}CP\)                                        (1)

              \(BG = {2 \over 3}BN\) (tính chất đường trung tuyến)          (2)

               \({\rm{A}}G = {2 \over 3}AM\) (tính chất đường trung tuyến)

Suy ra: \(G{\rm{D}} = {2 \over 3}AM\)                     (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra các cạnh của ∆BGD bằng \({2 \over 3}\) các đường trung tuyến của ∆ABC.

b) GM = MD (chứng minh trên)

GM = MD nên BM là đường trung tuyến của ∆BGD

\(BM = {1 \over 2}BC\)                (4) 

Kẻ đường trung tuyến GE và DF của ∆BGD

\( \Rightarrow FG = {1 \over 2}BG\)

\(GN = {1 \over 2}BG\) (tính chất đường trung tuyến)

Nên FG = GN

Xét ∆DFG và ∆ANG:

AG = GD (gt)

\(\widehat {DGF} = \widehat {AGN}\) (đối đỉnh)

GF = GN (chứng minh trên)

Do đó ∆DFG  = ∆ANG (c.g.c)

\( \Rightarrow \) DF = AN            

\(AN = {1 \over 2}AC\) (gt)

Suy ra: \({\rm{D}}F = {1 \over 2}AC\)           (5)

                BD = CG (chứng minh trên)

               \({\rm{ED}} = {1 \over 2}B{\rm{D}}\) (Vì E là trung điểm BD)

              \(GP = {1 \over 2}CG\) (tính chất đường trung tuyến)

Suy ra:      ED = GP

                        ∆BDM = ∆CGM (chứng minh trên)

\( \Rightarrow \widehat {B{\rm{D}}M} = \widehat {CGM}\) hay \(\widehat {E{\rm{D}}G} = \widehat {CGM}\)

\(\widehat {CGM} = \widehat {PGA}\) (đối đỉnh)

Suy ra: \(\widehat {{\rm{ED}}G} = \widehat {PGA}\)

             AG = GD (gt)

Suy ra: ∆PGA = ∆EDG (c.g.c)=> GE = AP mà  \(AP = \frac{1}{2}AB\)

Suy ra: \(GE = {1 \over 2}AB\)             (6)

Từ (4),(5) và (6) suy ra các đường trung tuyến của ∆BGD bằng một nửa cạnh của ∆ABC.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan