Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5 Unit 10 Trang 88 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Rewrite the sentences. Use the verbs in the present passive form.

Rewrite the sentences. Use the verbs in the present passive form.

Viết lại câu. Sử dụng dạng bị động của thì hiện tại.

 

a) People wash the used plastic bottles with water.

The used plastỉc bottles are washed with water.

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10

b) People cut the bottles into small pieces.

_________________________________.

c) People mix the small pieces with certain chemicals.

_________________________________.

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10

d) People heat the mixture into pasty liquid.

_________________________________.

e) People blow the liquid into new bottles.

_________________________________.

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10

f) People also use the recycled plastic to make toys and utensils. 

_________________________________.

g) People recycle used plastic things to save natural resources.

_________________________________.

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10

Hướng dẫn giải 

a) The used plastic bottles are washed with water.

b) The bottles are cut into small pieces.

c) The small pieces are mixed with certain chemicals.

d) The mixtune is heated into pasty liquid.

e) The liquid is blown into new bottles.

f) The recycled plastic is also used to make toys and utensils.

g) Used plastic things are recycled to save natural resources.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan