Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6 Unit 10 Trang 89 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Rewrite the sentences, putting the verbs in the passive form with will be + past partìciple.

Rewrite the sentences, putting the verbs in the passive form with will be + past partìciple.

Viết lại các câu sau, chia động từ ở dạng bị động với cấu trúc will be + P II

a) The old car tires are recycled to make pipes and floor coverings.

The oỉd car tires wilỉ be recycled to make pipes and floor coverings.

b) Shoes and sandals are made from recycled old car tires.

________________________________________.

c) Empty milk bottles are collected by the milkmen in Britain.

________________________________________.

d) Used glass is collected and sent to íactories.

________________________________________.

e) People wilỊ break the glass bottles into small pieces.

The glass bottles will be broken into small pieces.

f) They will melt the small glass pieces under great heat..

________________________________________.

g) Someone wiU blow the melted glass into bottles, vase, and other glassware.

________________________________________.

h) People will sell new glassware in shops, markets and supermarkets.

________________________________________.

Hướng dẫn giải 

a) The old car tires will be recycle to make pipes and floor coverings.

b) Shoes and sandals will be from recycled old car tires.

c) Empty milk bottles will be collected by the milkmen in Britain.

d) Used glass will be collected and sent to factories.

e) The glass bottles will be melt under great heat.

f) The small glass pieces will be melt under great heat.

g) The melted glass will be sold in shops, markets and supermarkets.

h) New glassware will be sold in shops, markets and supermarkets.

 


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan