Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

Tính giá trị của biểu thức.

Cho biểu thức \(5{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} - 1\). Tính giá trị của biểu thức tại:

a) \(x = 0\)

b) \(x =  - 1\)

c) \(x = \dfrac{1 }{3}\)

Giải

a) Thay x = 0 vào biểu thức ta có:

$${5.0^2} + 3.0 - 1 = 0 + 0 - 1 =  - 1$$

Vậy giá trị của biểu thức \(5{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} - 1\) tại x = 0 là -1

b) Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

$$5.{\left( { - 1} \right)^2} + 3.\left( { - 1} \right) - 1 = 5.1 - 3 - 1 = 1$$

Vậy giá trị của biểu thức \(5{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} - 1\) tại x = -1 là 1.

c) Thay \(x = \dfrac{1}{3}\) vào biểu thức ta có:  

$$5.{\left( {{1 \over 3}} \right)^2} + 3.{1 \over 3} - 1 = 5.{1 \over 9} + 1 - 1 = {5 \over 9}$$

Vậy giá trị của biểu thức \(5{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} - 1\) tại \(x = \dfrac{1 }{ 3}\) là \(\dfrac{5 }{9}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan