Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 7 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 78 phiếu

Thực hiện phép tính:

Thực hiện phép tính:

a. \(\left( {\dfrac{1}{2}x - 1} \right)\left( {2x - 3} \right)\)

b. \(\left( {x - 7} \right)\left( {x - 5} \right)\)

c. \(\left( {x - \dfrac{1}{2}} \right)\left( {x + \dfrac{1}{2}} \right)\left( {4x - 1} \right)\)

Giải:

a. 

\(\eqalign{
& \left( {{1 \over 2}x - 1} \right)\left( {2x - 3} \right) \cr
& = {1 \over 2}x.2x + {1 \over 2}x.\left( { - 3} \right) + \left( { - 1} \right).2x + \left( { - 1} \right).\left( { - 3} \right) \cr
& = {x^2} - {3 \over 2}x - 2x + 3 \cr
& = {x^2} - {7 \over 2}x + 3 \cr} \)

b. 

\(\eqalign{
& \left( {x - 7} \right)\left( {x - 5} \right) \cr
& = x.x + x.\left( { - 5} \right) + \left( { - 7} \right).x + \left( { - 7} \right).\left( { - 5} \right) \cr
& = {x^2} - 5x - 7x + 35 \cr
& = {x^2} - 12x + 35 \cr} \)

c. 

\(\eqalign{
& \left( {x - {1 \over 2}} \right)\left( {x + {1 \over 2}} \right)\left( {4x - 1} \right) \cr
& = \left[ {x.x + x.{1 \over 2} + \left( { - {1 \over 2}} \right).x + \left( { - {1 \over 2}} \right).{1 \over 2}} \right]\left( {4x - 1} \right) \cr
& = \left( {{x^2} + {1 \over 2}x - {1 \over 2}x - {1 \over 4}} \right)\left( {4x - 1} \right) \cr
& = \left( {{x^2} - {1 \over 4}} \right)\left( {4x - 1} \right) \cr
& = {x^2}.4x + {x^2}.\left( { - 1} \right) + \left( { - {1 \over 4}} \right).4x + \left( { - {1 \over 4}} \right).\left( { - 1} \right) \cr
& = 4{x^3} - {x^2} - x + {1 \over 4} \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan