Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 89 trang 150 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
4 trên 43 phiếu

Tính cạnh đáy BC của tam giác cân ABC.

Tính cạnh đáy BC của tam giác cân ABC trên các hình dưới đây.

a) Trên hình bên trái: AH = 7cm, HC = 2cm

b) Trên hình bên phải: AH  = 4cm, HC = 1cm

Giải

a) ∆ABC cân tại A, ta có: AB = AC = 2 + 7 = 9

Trong tam giác vuông BHA, ta có \(\widehat {BHA} = 90^\circ \)

Áp dụng định lý Pytago, ta có: \(A{B^2} = B{H^2} + H{A^2}\)

Suy ra: \(B{H^2} = A{B^2} - A{H^2} = {9^2} - {7^2} = 81 - 49 = 32\)

Trong  tam giác vuông BHC, ta có \(\widehat {BHC} = 90^\circ \)

Áp dụng định lý Pytago, ta có:

\(B{C^2} = B{H^2} + H{C^2}\)

\(B{C^2} = 32 + {2^2} = 36 \Rightarrow BC = 6\)

b) ∆ABC cân tại A nên ta có: AB = AC = 4 +1 = 5

Trong tam giác vuông BHA, ta có: \(\widehat {BHA} = 90^\circ \)

Áp dụng định lý Pytago, ta có: \(A{B^2} = B{H^2} + H{A^2}\)

Suy ra: \(B{H^2} = A{B^2} - H{A^2} = {5^2} - {4^2} = 25 - 16 = 9\)

Trong tam giác vuông BHC, ta có \(\widehat {BHC} = 90^\circ \)

Áp dụng định lý Pytago, ta có:

\(B{C^2} = B{H^2} + H{C^2}\)

\(B{C^2} = 9 + {1^2} = 10 \Rightarrow BC = \sqrt {10} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan