Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Lesson 1 - Getting started - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start - Getting started Lesson 1 trang 3 - A, B, C. B. Listen and number. (Nghe và điền số.)

A. Look and write. (Nhìn và viết.)

Lời giải:

1. hands up: giơ tay

2. stand up: đứng lên

3. sit down: ngồi xuống

B. Listen and number. (Nghe và điền số.)

Bài nghe:

1. Good morning. Sit down, please. (Chào buổi sáng các em. Mời các em ngồi xuống.)

2. Now hands up, please. (Bây giờ chúng ta hãy giơ tay.)

3. Ok everyone, stand up, please. (Được rồi mọi người, hãy đứng dậy.)

Lời giải:

C. Look and write. (Nhìn và viết.)

Lời giải: 

1. Stand up, please. (Vui lòng đứng lên.)

2. Sit down, please. (Vui lòng ngồi xuống.)

3. Hands up, please. (Vui lòng giơ tay lên.)

 Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan