Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Lesson 2 - Getting started - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start - Getting started Lesson 2 trang 4 - A, B, C. B. Listen and tick the box. (Nghe và tích vào ô.)

A. Look and circle. (Nhìn và khoanh tròn) 

Phương pháp: 

1. hands down: bỏ tay xuống

    open your book: mở sách ra

2. hands up: giơ tay

    close your book: đóng sách lại

3. open your book: mở sách ra

    close your book: đóng sách lại

Lời giải:

2. Close your book
 
3. Open your book

B. Listen and tick the box. (Nghe và tích vào ô.)

Bài nghe:

1. Open your book. (Mở sách ra.)

   Yes, teacher. (Vâng thưa cô.)

2. Hands down. (Bỏ tay xuống.)

   Yes, teacher. (Vâng thưa cô.)

3. Ok everyone. Close your book. (Nào mọi người. Đóng sách lại.)

   Yes teacher. (Vâng thưa cô.)

Lời giải: 

C. Look and write. (Nhìn và viết.)

Lời giải:

2. Close your book(Đóng sách lại.)

    Yes, teacher. (Vâng thưa cô.)

3. Hands down(Bỏ tay xuống.)

   Yes, teacher. (Vâng thưa cô.)

 

 Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan