Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Lesson 4 - Getting started - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start - Getting started Lesson 4 trang 6 - A, B, C. A. Draw lines. (Vẽ đường nối.)

A. Draw lines. (Vẽ đường nối.)

Phương pháp: 

Red (màu đỏ)

Black (màu đen)

Yellow (màu vàng)

Blue (màu xanh dương)

White (màu trắng)

Lời giải: 

B. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

Bài nghe:

1. What color is it? (Đây là màu gi?)

   It’s blue. (Đây là màu xanh.)

2. What color is it? (Đây là màu gì?)

   It’s yellow. (Đây là màu vàng.)

   Yellow? (Màu vàng sao?) 

   Yes, it’s yellow. (Đúng vậy, là màu vàng.) 

3. What color is it? (Đây là màu gì?)

    It’s red. (Đây là màu đỏ.)

4. What color is it? (Đây là màu gì?)

   It’s black. (Đây là màu đen.)

   Black? (Màu đen sao?) 

   Yes, it’s black. (Đúng vậy, là màu đen.) 

Lời giải: 

C. Look and write. (Nhìn và viết.)


Phương pháp: 

It's _____. ( Đây là màu ____. )

Lời giải: 

1. It’s yellow(Đây là màu vàng.)

2. It’s white(Đây là màu trắng.)

3. It’s blue(Đây là màu xanh.)

 Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan