Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Lesson 3 - Getting started - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start - Getting started Lesson 3 trang 5 - A, B, C. B. Listen and number. (Nghe và điền số.)

 A. Complete the words. (Hoàn thành các từ.)

 
Lời giải: 

hello: xin chào

goodbye: tạm biệt

B. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

Bài nghe:

1. Hello. My name’s Tom. (Xin chào.Tôi là Tom.)

2. Hello. What’s your name? (Xin chào.Bạn tên gì?)

    Hi.My name’s Lucy. (Xin chào tôi là Lucy.)

3. Goodbye, Nick. (Tạm biệt Nick.)

    Goodbye, Lucy. (Tạm biệt Lucy.)

Lời giải: 

C. Look, read, put a tick or a cross. (Nhìn, đọc và đánh dấu tích hoặc gạch chéo.)

 

Phương pháp: 

1. Goodbye. (Tạm biệt.)

2. My name’s Ben. (Tôi là Ben.)

3. My name’s Nick. (Tôi là Nick.)

Lời giải: 

 Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan