Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Lesson 3 - Unit 2: Family - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start - Lesson 3 - Unit 2: Family trang 22 - A, B, C, D. B. Read and draw lines. (Đọc và vẽ các đường.)

A. Look and write. (Nhìn và viết.)

Phương pháp: 

wake up: tỉnh dậy

go to bed: đi ngủ

clean your room: dọn phòng của bạn

do your homework: làm bài tập về nhà

Lời giải: 

B. Read and draw lines. (Đọc và vẽ các đường.)

Phương pháp: 

wake up: tỉnh dậy

go to bed: đi ngủ

clean your room: dọn phòng

do your homework: làm bài tập về nhà

Lời giải: 

C. Listen and tick the box. (Nghe và tích vào ô.)

Bài nghe: 

1. You look tired. (Con trông rất mệt mỏi.)

   Oh, yes. (Vâng ạ.)

   Go to bed. (Hãy đi ngủ đi.)

   Good night, mom. (Chúc mẹ ngủ ngon.)

2. It is so messy. (Nó rất lộn xộn.)

   Sorry mom. (Con xin lỗi mẹ.)

   Clean your room. (Hãy dọn dẹp phòng của con nhé.)

   Ok.  (Vâng ạ.)

3. Do your homework. (Hãy làm bài tập về nhà của con đi.)

   Ok. (Vâng ạ.)

Lời giải: 

D. Look and write. (Nhìn và viết.)


Lời giải: 

1. do your homework!: làm bài tập về nhà của bạn đi! 

2. wake up: tỉnh dậy

3. clean your room: dọn phòng

4. go to bed: đi ngủ

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan