Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 10 trang 34 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Xác định các hệ số a và b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua các điểm sau

Xác định các hệ số a và b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua các điểm sau

a) \(A({2 \over 3}; - 2)\) và B(0 ;1);

b) \(M( - 1; - 2)\) và \(N(99; - 2)\)

c) P(4 ;2) và Q(1 ;1).

Gợi ý làm bài

Để xác định các hệ số a và b ta dựa vào tọa độ các điểm mà đồ thị đi qua, lập hệ phương trình có hai ẩn a và b.

a)Vì đồ thị đi qua \(A({2 \over 3}; - 2)\) nên ta có phương trình \(a.{2 \over 3} + b =  - 2\)

Tương tự, dựa vào tọa độ của B(0 ;1) ta có 0 + b =1.

Vậy, ta có hệ phương trình.

\(\left\{ \matrix{
{{2a} \over 3} + b = - 2 \hfill \cr
b = 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a = - {9 \over 2} \hfill \cr
b = 1 \hfill \cr} \right.\)

b) \(a = 0;b =  - 2\)

c) \(a = {1 \over 3};b = {2 \over 3}\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan