Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 13 trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của mỗi hàm số

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của mỗi hàm số

a) \(y = |2x - 3|\)

b) \(y = | - {3 \over 4}x + 1|\)

c) \(y = x + |x|\)

Gợi ý làm bài

a)Ta có thể viết

\(y = \left\{ \matrix{
2x - 3,x \ge {3 \over 2} \hfill \cr
- 2x + 3,x < {3 \over 2} \hfill \cr} \right.\)

Từ đó có bảng biến thiên và đồ thị của hàm số $$y = |2x - 3|$$ (h.32)

b) Bảng biến thiên và đồ thị của hàm số \(y = | - {3 \over 4}x + 1|\) (h.33)

c) Ta có thể viết

\(y = \left\{ \matrix{0,x < 0 \hfill \cr 2x,x \ge 0 \hfill \cr} \right.\)

và đồ thị của hàm số \(y = x + |x|\) được vẽ trên hình 34.

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan