Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 13 trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của mỗi hàm số

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của mỗi hàm số

a) \(y = |2x - 3|\)

b) \(y = | - {3 \over 4}x + 1|\)

c) \(y = x + |x|\)

Gợi ý làm bài

a)Ta có thể viết

\(y = \left\{ \matrix{
2x - 3,x \ge {3 \over 2} \hfill \cr
- 2x + 3,x < {3 \over 2} \hfill \cr} \right.\)

Từ đó có bảng biến thiên và đồ thị của hàm số $$y = |2x - 3|$$ (h.32)

b) Bảng biến thiên và đồ thị của hàm số \(y = | - {3 \over 4}x + 1|\) (h.33)

c) Ta có thể viết

\(y = \left\{ \matrix{0,x < 0 \hfill \cr 2x,x \ge 0 \hfill \cr} \right.\)

và đồ thị của hàm số \(y = x + |x|\) được vẽ trên hình 34.

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan