Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 21 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Tìm tất cả các tập hợp con của các tập hợp sau...

1.Tìm tất cả các tập hợp con của các tập hợp sau:

a) \(A = {\rm{\{ }}a\} \)

b) \(B = {\rm{\{ }}a,b\} \)

c) \(\emptyset \)

2.Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con, nếu

a) A có 1 phần tử?

b) A có 2 phần tử?

c) A có 3 phần tử?

Gợi ý làm bài

1. 

a) A có hai tập hợp con là \(\emptyset \) và A.

b) \(B = {\rm{\{ }}a,b\} \) . Các tập hợp con của B là \(\emptyset \), {a},{b}, B.

c) \(\emptyset \) có duy nhất một tập hợp con là chính nó. 

2.

a) A có 2 tập con ;

b) A có 4 tập con;

c) A có 8 tập con.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan