Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6 trang 30 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số 

a) y= -2;

b) \(y = 3{x^2} - 1\)

c) \(y =  - {x^4} + 3x - 2\)

d) \(y = {{ - {x^4} + {x^2} + 1} \over x}\)

Gợi ý làm bài

a) Tập xác định D = R và \(\forall x \in D\) có \( - x \in D\) và \(f( - x) =  - 2 = f(x)\)

Hàm số là hàm số chẵn.

b) b)Tập xác định D = R ; \(\forall x \in D\) có \( - x \in D\) và \(f( - x) = 3.{( - x)^2} - 1 = 3{x^2} - 1 = f(x)\)

Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.

c) Tập xác định D = R, nhưng \(f(1) =  - 1 + 3 - 2 = 0\) còn \(f( - 11) =  - 1 - 3 - 2 =  - 6\) nên \(f( - 1) \ne f(1)\) và \(f( - 1) \ne  - f(1)\)

Vậy hàm số đã cho không là hàm số chẵn cũng không là hàm số lẻ.

d) Tập xác định D = R\{0} nên nếu \(x \ne 0\) và \(x \in D\) thì \( - x \in D\) . Ngoài ra

\(f( - x) = {{ - {{( - x)}^4} + {{( - x)}^2} + 1} \over { - x}} = {{ - {x^4} + {x^2} + 1} \over { - x}} = {{ - {x^4} + {x^2} + 1} \over x} =  - f(x)\) .

Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan