Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Đề II trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Trong mặt phẳng tọa

Câu 1 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 (3 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(4 ;3). Tìm tọa độ của các điểm A, B, C trong các trường hợp sau :

a) A đối xứng với M qua trục Ox ;

b) B đối xứng với M qua trục Oy ;

c) C đối xứng với M qua gốc O.

Gợi ý làm bài

a) A(4;-3);

b) B(-4; 3);

c) C(-4;-3).

Câu 2 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 (3 điểm)

Trong mặt phẳng toạn độ Oxy, các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) Tọa độ của điểm A chính là tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow {OA} \)

b) Điểm M nằm trên trục hoành thì có hoành độ bằng 0 ;

c) Điểm N nằm trên trục tung thì có hoành độ bằng 0.

Gợi ý làm bài

a) Đúng;

b) Sai;

c) Đúng.

Câu 3 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 (3 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vec tơ \(\overrightarrow u  = (3; - 4)\) và \(\overrightarrow v  = (2;5)\)

a) Tìm tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow a  = 2\overrightarrow u  + 3\overrightarrow v \)

b) Tìm tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow b  = \overrightarrow u  - \overrightarrow v \)

c) Tìm m sao cho \(\overrightarrow a  = (m;10)\) và \(\overrightarrow v \) cùng phương.

Gợi ý làm bài

a) \(\overrightarrow a  = (12;7)\)

b) \(\overrightarrow b  = (1; - 9)\)

c) \(\overrightarrow c  = (m;10),\overrightarrow v  = (2;5)\)

\(\overrightarrow c \) cùng phương với \(\overrightarrow v \) \(\Leftrightarrow {m \over 2} = {{10} \over 5} \Leftrightarrow m = 4\)

Câu 4 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 (1 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1;2), B( - 2;4) và C(2;m). Hãy tìm m để ba điểm A, B, C thẳng hàng

Gợi ý làm bài

Ta có \(\overrightarrow {AB}  = ( - 3;2),\overrightarrow {AC}  = (1;m - 2)\)

A, B, C thẳng hàng \( \Leftrightarrow {1 \over { - 3}} = {{m - 2} \over 2}\)

\(\Leftrightarrow  - 3m + 6 = 2\)

\( \Leftrightarrow m = {4 \over 3}\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan