Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 21 trang 110 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy viết điều kiện của bất phương trình sau rồi suy ra rằng bất phương trình đó vô nghiệm.

Hãy viết điều kiện của bất phương trình sau rồi suy ra rằng bất phương trình đó vô nghiệm.

\({{\sqrt {5 - x} } \over {\sqrt {x - 10} (\sqrt x  + 2)}} < {{4 - {x^2}} \over {(x - 4)(x + 5)}}\)

Gợi ý làm bài

Điều kiện của bất phương trình đã cho là:

\(\left\{ \matrix{
5 - x \ge 0(a) \hfill \cr
x - 10 > 0(b) \hfill \cr
x \ge 0(c) \hfill \cr
(x - 4)(x + 5) \ne 0 \hfill \cr} \right.\)

Nếu x là một nghiệm của bất phương trình đã cho thì trước hết x phải thỏa mãn (a) và (b), suy ra $$(5 - x) + (x - 10) > 0$$, do đó -5 > 0, vô lí. Vì vậy bất phương trình đã cho vô nghiệm.

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan