Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.18 trang 151 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

Bình chọn:
2.2 trên 5 phiếu

Cho ba đường thẳng

Cho ba đường thẳng: \({\Delta _1}:3x + 4y - 1 = 0\)

\({\Delta _2}:4x + 3y - 8 = 0\)

d:2x + y - 1 = 0

a) Lập phương trình các đường phân giác của góc hợp bởi \({\Delta _1}\) và \({\Delta _2}\).

b) Xác định tọa độ tâm I của đường tròn (C) biết rằng I nằm trên d và (C) tiếp xúc với \({\Delta _1}\) và \({\Delta _2}\)

c) Viết phương trình của (C)

Gợi ý làm bài

a) x - y - 7 = 0 (d) hay \(x + y - {9 \over 7} = 0\) (d')

b) \({I_1}\left( {{8 \over 3}; - {{13} \over 3}} \right)\), \({I_2}\left( { - {2 \over 7};{{11} \over 7}} \right)\)

c) (C1) : \({\left( {x - {8 \over 3}} \right)^2} + {\left( {y + {{13} \over 3}} \right)^2} = {\left( {{{31} \over {15}}} \right)^2}\)

   (C2) : \({\left( {x + {2 \over 7}} \right)^2} + {\left( {y - {{11} \over 7}} \right)^2} = {\left( {{{31} \over {35}}} \right)^2}\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan