Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.22 trang 151 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Cho đường tròn (C) :

Cho đường tròn (C) : \({x^2} + {y^2} - x - 7y = 0\) và đường thẳng d: 3x + 4y - 3 = 0.

a) Tìm tọa độ giao điểm của (C) và d.

b) Lập phương trình tiếp tuyến với (C) tại các giao điểm đó.

c) Tìm tọa độ giao điểm của hai tiếp tuyến. 

Gợi ý làm bài

a) \({M_1}\left( {1;0} \right)\), \({M_2}\left( { - 3;3} \right)\)

b) \({\Delta _1}:x - 7y - 1 = 0\); \({\Delta _2}:7x + y + 18 = 0\)

c) \(A\left( { - {5 \over 2}; - {1 \over 2}} \right)\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan