Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4 trang 29 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Cho các hàm số

Cho các hàm số

\(f(x) = {x^2} + 2 + \sqrt {2 - x} ;g(x) =  - 2{x^3} - 3x + 5\);

\(u(x) = \left\{ \matrix{
\sqrt {3 - x} ,x < 2 \hfill \cr
\sqrt {{x^2} - 4} ,x \ge 2 \hfill \cr} \right.\);

\(v(x) = \left\{ \matrix{
\sqrt {6 - x} ,x \le 0 \hfill \cr
{x^2} + 1,x > 0 \hfill \cr} \right.\)

Tính các giá trị 

\(f( - 2) - f(1);g(3);f( - 7) - g( - 7);f( - 1) - u( - 1);u(3) - v(3);v(0) - g(0);{{f(2) - f( - 2)} \over {v(2) - v( - 3)}}\)

Gợi ý làm bài

\(f( - 2) - f( - 1) = {( - 2)^2} + 2 + \sqrt {2 + 2}  - ({1^2} + 2 + \sqrt {2 - 1} ) = 8 - 4 = 4\);

\(g(3) =  - {2.3^3} - 3.3 + 5 =  - 58\);

\(f( - 7) - g( - 7) = {( - 7)^2} + 2 + \sqrt {2 + 7}  - {\rm{[}} - 2.{( - 7)^3} - 3.( - 7) + 5] =  - 658\);

\(f( - 1) - u( - 1) = 3 + \sqrt 3  - 2 = 1 + \sqrt 3 \);

\(u(3) - v(3) = \sqrt {9 - 4}  - (9 + 1) = \sqrt 5  - 10\);

\(v(0) - g(0) = \sqrt 6  - 5\);

\({{f(2) - f( - 2)} \over {v(2) - v( - 3)}} = {{6 - 8} \over {5 - 3}} =  - 1\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan