Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 18 trang 76 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tìm giá trị của m để các hệ phương trình sau vô nghiệm

Tìm giá trị của m để các hệ phương trình sau vô nghiệm

a) \(\left\{ \matrix{3x + 2y = 9 \hfill \cr mx - 2y = 2; \hfill \cr} \right.\)

b) \(\left\{ \matrix{2x - my = 5 \hfill \cr x + y = 7. \hfill \cr} \right.\)

Giải

a) \(\left\{ \matrix{3x + 2y = 9 \hfill \cr mx - 2y = 2 \hfill \cr} \right.\)

Cộng hai vế phương trình ta được: \((m + 3)x = 11\)

Phương trình cuối vô nghiệm khi \(m = -3.\)

Vậy hệ phương trình đã cho vô nghiệm khi \(m = -3.\)

b) \(\left\{ \matrix{2x - my = 5 \hfill \cr x + y = 7 \hfill \cr} \right. \)

\( \Leftrightarrow  \left\{ \matrix{2x - my = 5 \hfill \cr 2x + 2y = 14\hfill \cr} \right.  \)

\(\Leftrightarrow  (m + 2)y = 9\)

Phương trình cuối vô nghiệm khi \(m = -2.\)

Vậy với \(m =- 2\) hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan