Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 19 trang 77 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy viết điều kiện của mỗi phương trình

Hãy viết điều kiện của mỗi phương trình 

a) \(\sqrt { - 3x + 2}  = {2 \over {x + 1}}\)

b) \(\sqrt {x - 2}  + x = 3{x^2} + 1 - \sqrt { - x - 4} \)

c) \({{3x + 5} \over {\sqrt {3{x^2} + 6x + 11} }} = \sqrt {2x + 1} \)

d) \({{\sqrt { - 3x + 2} } \over {{x^2} - 9}} = x + 2\)

Gợi ý làm bài

Điều kiện của mỗi phương trình:

a) \(x \le {2 \over 3}\) và \(x \ne  - 1\)

b) \(x \ge 2\) và \(x \le  - 4\). Không có số thực x nào thỏa mãn điều kiện của phương trình.

c) \(3{x^2} + 6x + 11 > 0\) và \(x \ge  - {1 \over 2}\). Vì ta có \(3{x^2} + 6x + 11 = 3{(x + 1)^2} + 8 > 0\) với mọi x, nên điều kiện của phương trình là \(x \ge  - {1 \over 2}\)

d) \(x \ge  - 4\) và \(x \ne 3,x \ne  - 3\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan