Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 22 trang 77 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Với giá trị nào của m thì phương trình vô nghiệm?

Cho phương trình

\(3{x^2} + 2(3m - 1)x + 3{m^2} - m + 1 = 0\)

a) Với giá trị nào của m thì phương trình vô nghiệm?

b) Giải phương trình khi m = -1.

Gợi ý làm bài

a) Phương trình vô nghiệm khi \(\Delta ' < 0\)

Xét \(\Delta ' = {(3m - 1)^2} - 3(3{m^2} - m + 1) =  - 3m - 2\)

\(\Delta ' < 0 \Leftrightarrow  - 3m - 2 < 0\)

\( \Leftrightarrow m >  - {2 \over 3}\)

b) Khi m = -1 phương trình đã cho trở thành \(3{x^2} - 8x + 5 = 0\) và có hai nghiệm \({x_1} = 1;{x_2} = {5 \over 3}\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan