Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8 trang 215 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tìm giá trị của a sao cho phương trình

Tìm giá trị của a sao cho phương trình

\({x^2} - 6ax + 2 - 2a + 9{a^2} = 0\)

có hai nghiệm dương phân biệt và đều lớn hơn 3.

Gợi ý làm bài

Phải có

\(\left\{ \matrix{
\Delta ' > 0 \hfill \cr
ac > 0 \hfill \cr
{S \over 2} > 3 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
2(a - 1) > 0 \hfill \cr
9{a^2} - 2a + 2 > 0 \hfill \cr
{{6a} \over 2} > 3 \hfill \cr} \right.\)

Giải hệ bất phương trình trên ta được a > 1.

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan