Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4 trang 214 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy xác định k để hiệu giữa các nghiệm của phương trình

Hãy xác định k để hiệu giữa các nghiệm của phương trình \(5{x^2} - kx + 1 = 0\) bằng 1.

Gợi ý làm bài

Cần có: \(\Delta  = {k^2} - 20 > 0\)

Xét \({x_1} - {x_2} = ({x_1} + {x_2}) - 2{x_2} = 1 =  > {k \over 5} - 2{x_2} = 1\)

Suy ra \({x_2} = {{k - 5} \over {10}},{x_2} = 1 + {x_1} = {{k + 5} \over {10}}\)

Do đó

\({x_1}{x_2} = {{k - 5} \over {10}}.{{k + 5} \over {10}} = {1 \over 5} \Leftrightarrow {k^2} = 45\)

Đáp số: \(k =  \pm 3\sqrt 5 \)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan