Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6 trang 214 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Không giải phương trình hãy tính tổng lập phương các nghiệm của nó.

Không giải phương trình

\(3{x^2} - 5x - 2 = 0\)

hãy tính tổng lập phương các nghiệm của nó.

Gợi ý làm bài

\(x_1^3 + x_2^3 = ({x_1} + {x_2})(x_1^2 - 2{x_1}{x_2} + x_2^2)\)

\(\eqalign{
& = ({x_1} + {x_2}){\rm{[}}{({x_1} + {x_2})^2} - 3{x_1}{x_2}{\rm{]}} \cr
& = {5 \over 3}\left[ {{{25} \over 9} + 2} \right] = {{215} \over {27}} \cr} \)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan